Quảng Cáo Facebook

Xổ số miền Trung ngày 23-10-2021

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 23-10-2021
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
93
54
00
G7
523
380
548
G6
6179
3956
4909
6113
5688
0236
8944
7532
4509
G5
4140
4192
9859
G4
45437
90549
91676
11691
17633
84828
19826
02528
25697
25663
66961
39279
75055
95045
29899
76631
91023
91499
78378
32491
72040
G3
26060
49670
37481
50925
03407
36554
G2
28451
32289
88593
G1
25518
99072
57436
ĐB
837947
218577
112407
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 09 07 - 00 - 07 - 09
1 18 13
2 28 - 23 - 26 25 - 28 23
3 37 - 33 36 36 - 31 - 32
4 47 - 40 - 49 45 40 - 44 - 48
5 51 - 56 55 - 54 54 - 59
6 60 63 - 61
7 70 - 76 - 79 77 - 72 - 79 78
8 89 - 80 - 81 - 88
9 91 - 93 97 - 92 93 - 91 - 99 - 99
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 60 - 40 - 70 80 40 - 00
1 51 - 91 81 - 61 31 - 91
2 72 - 92 32
3 33 - 23 - 93 63 - 13 93 - 23
4 54 54 - 44
5 25 - 45 - 55
6 76 - 26 - 56 36 36
7 47 - 37 77 - 97 07 - 07
8 18 - 28 28 - 88 78 - 48
9 49 - 09 - 79 89 - 79 99 - 09 - 59 - 99

Xổ số miền Trung ngày 16-10-2021

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 16-10-2021
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
20
47
23
G7
172
821
474
G6
4904
0619
6399
6649
1014
6475
7970
1656
4192
G5
7160
4517
7785
G4
41480
58410
00689
47162
72808
20355
77233
44776
00381
43624
05302
18289
06624
78135
77984
58790
32765
93618
27343
66168
71613
G3
71791
93064
61234
16212
64423
10253
G2
59482
36832
71014
G1
82324
01223
91543
ĐB
712965
734920
735007
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 08 - 04 02 07
1 10 - 19 12 - 14 - 17 14 - 13 - 18
2 24 - 20 20 - 21 - 23 - 24 - 24 23 - 23
3 33 32 - 34 - 35
4 49 - 47 43 - 43
5 55 53 - 56
6 65 - 60 - 62 - 64 65 - 68
7 72 76 - 75 70 - 74
8 82 - 80 - 89 81 - 89 84 - 85
9 91 - 99 90 - 92
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 80 - 10 - 20 - 60 20 90 - 70
1 91 81 - 21
2 82 - 62 - 72 32 - 02 - 12 92
3 33 23 43 - 13 - 23 - 23 - 43 - 53
4 24 - 04 - 64 34 - 14 - 24 - 24 14 - 74 - 84
5 65 - 55 35 - 75 65 - 85
6 76 56
7 17 - 47 07
8 08 18 - 68
9 89 - 19 - 99 89 - 49

Xổ số miền Trung ngày 09-10-2021

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 09-10-2021
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
88
91
11
G7
721
004
395
G6
8555
6342
7330
4891
5276
5735
2602
7850
1311
G5
7291
0883
3019
G4
07867
19715
42393
68286
16883
01694
46064
77961
38295
20552
92009
87937
24690
07503
13318
21942
35805
67041
05591
46605
38102
G3
07078
73152
42478
60457
71346
25052
G2
26192
66422
19685
G1
50453
14043
21271
ĐB
746396
418231
141166
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 09 - 03 - 04 05 - 02 - 02 - 05
1 15 18 - 11 - 11 - 19
2 21 22
3 30 31 - 35 - 37
4 42 43 46 - 41 - 42
5 53 - 52 - 55 57 - 52 52 - 50
6 67 - 64 61 66
7 78 78 - 76 71
8 86 - 83 - 88 83 85
9 96 - 91 - 92 - 93 - 94 95 - 90 - 91 - 91 91 - 95
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 30 90 50
1 91 - 21 31 - 61 - 91 - 91 71 - 11 - 11 - 41 - 91
2 92 - 42 - 52 22 - 52 52 - 02 - 02 - 42
3 53 - 83 - 93 43 - 03 - 83
4 94 - 64 04
5 15 - 55 95 - 35 85 - 05 - 05 - 95
6 96 - 86 76 66 - 46
7 67 57 - 37
8 78 - 88 78 18
9 09 19

Xổ số miền Trung ngày 02-10-2021

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 02-10-2021
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
85
98
03
G7
250
820
115
G6
0408
6606
7614
7731
1902
4187
8456
8826
4497
G5
7712
8774
2645
G4
47016
39171
22924
11186
97253
78883
55938
22919
49218
81091
42476
44904
87180
95408
45107
72581
93283
38606
63887
88901
39555
G3
44857
13716
51709
07966
15839
65217
G2
82054
63262
91162
G1
45404
85661
60834
ĐB
208214
270910
719236
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 04 - 06 - 08 09 - 02 - 04 - 08 07 - 01 - 03 - 06
1 14 - 12 - 14 - 16 - 16 10 - 18 - 19 17 - 15
2 24 20 26
3 38 31 36 - 34 - 39
4 45
5 54 - 50 - 53 - 57 55 - 56
6 61 - 62 - 66 62
7 71 76 - 74
8 86 - 83 - 85 80 - 87 81 - 83 - 87
9 91 - 98 97
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 50 10 - 20 - 80
1 71 61 - 31 - 91 81 - 01
2 12 62 - 02 62
3 53 - 83 83 - 03
4 14 - 04 - 14 - 24 - 54 04 - 74 34
5 85 55 - 15 - 45
6 16 - 06 - 16 - 86 66 - 76 36 - 06 - 26 - 56
7 57 87 17 - 07 - 87 - 97
8 38 - 08 18 - 08 - 98
9 09 - 19 39

Xổ số miền Trung ngày 25-09-2021

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 25-09-2021
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
72
49
52
G7
849
076
852
G6
9359
5075
2276
8166
5803
4064
8835
3290
1509
G5
1124
5754
7927
G4
19545
17016
72019
11170
31757
63232
82247
73391
39329
11162
43151
16664
81467
61080
54839
61799
97194
86034
95578
38789
35790
G3
56804
11350
98557
94889
69645
86088
G2
22484
02269
38445
G1
43503
38130
63915
ĐB
352454
742772
452892
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 03 - 04 03 09
1 16 - 19 15
2 24 29 27
3 32 30 39 - 34 - 35
4 45 - 47 - 49 49 45 - 45
5 54 - 50 - 57 - 59 57 - 51 - 54 52 - 52
6 69 - 62 - 64 - 64 - 66 - 67
7 70 - 72 - 75 - 76 72 - 76 78
8 84 89 - 80 88 - 89
9 91 92 - 90 - 90 - 94 - 99
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 50 - 70 30 - 80 90 - 90
1 91 - 51
2 32 - 72 72 - 62 92 - 52 - 52
3 03 03
4 54 - 04 - 24 - 84 64 - 54 - 64 94 - 34
5 45 - 75 15 - 35 - 45 - 45
6 16 - 76 66 - 76
7 57 - 47 57 - 67 27
8 88 - 78
9 19 - 49 - 59 69 - 29 - 49 - 89 39 - 09 - 89 - 99
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Quảng Cáo Google Adwords