Quảng Cáo Facebook

Xổ số miền Trung ngày 21-05-2022

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 21-05-2022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
63
57
79
G7
067
975
609
G6
4412
3544
5145
0186
9947
3429
6546
0463
6861
G5
9566
1813
9603
G4
03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
G3
78644
08307
00029
91070
12885
12485
G2
96644
17950
24748
G1
86052
99895
08332
ĐB
888026
452711
188947
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 07 - 03 06 - 05 03 - 09
1 16 - 12 11 - 13 19 - 16
2 26 - 24 29 - 29 27 - 28
3 38 32 - 37
4 44 - 44 - 44 - 45 43 - 47 47 - 46 - 48
5 52 - 54 - 57 50 - 51 - 57 - 58
6 66 - 63 - 67 63 63 - 61
7 78 70 - 75 72 - 79
8 84 86 85 - 85
9 95 98
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 50 - 70
1 11 - 51 61
2 52 - 12 32 - 72
3 03 - 63 43 - 13 - 63 03 - 63
4 44 - 24 - 44 - 44 - 54 - 84
5 45 95 - 05 - 75 85 - 85
6 26 - 16 - 66 06 - 86 16 - 46
7 07 - 57 - 67 47 - 57 47 - 27 - 37
8 78 38 - 58 48 - 28 - 98
9 29 - 29 19 - 09 - 79

Xổ số miền Trung ngày 14-05-2022

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 14-05-2022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
56
68
71
G7
591
017
007
G6
7479
4247
1944
4956
9468
4750
0463
4318
0859
G5
6898
0889
0737
G4
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
G3
11094
40212
81519
25080
41814
32902
G2
00877
95880
35228
G1
40654
89111
12346
ĐB
512793
042146
837920
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 08 02 - 01 - 03 - 06 - 07
1 12 - 17 11 - 17 - 19 14 - 18
2 23 - 24 20 - 28
3 36 - 37 33 - 37 - 39
4 47 - 44 46 46
5 54 - 56 - 56 56 - 50 59
6 68 - 68 64 - 63
7 77 - 70 - 79 71
8 80 - 80 - 80 - 80 - 82 - 87 - 89
9 93 - 91 - 91 - 94 - 95 - 98 94
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 70 80 - 50 - 80 - 80 - 80 20
1 91 - 91 11 01 - 71
2 12 82 02
3 93 - 23 33 - 03 - 63
4 54 - 24 - 44 - 94 14 - 64 - 94
5 95
6 56 - 56 46 - 36 - 56 46 - 06
7 77 - 17 - 47 87 - 17 - 37 37 - 07
8 98 08 - 68 - 68 28 - 18
9 79 19 - 89 39 - 59

Xổ số miền Trung ngày 07-05-2022

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 07-05-2022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
08
52
61
G7
218
702
523
G6
6697
1208
3719
0360
2259
0773
8222
9031
5499
G5
2858
8583
7856
G4
66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127
30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621
50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942
G3
19168
52301
97362
53505
74977
87579
G2
54632
83639
07140
G1
26173
08191
06658
ĐB
027769
109725
359027
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 01 - 08 - 08 05 - 02 - 04 06
1 18 - 18 - 19 15
2 28 - 27 25 - 21 - 24 27 - 22 - 23
3 32 39 - 31 - 35 31
4 40 - 42
5 55 - 58 59 - 52 58 - 51 - 56
6 69 - 68 - 69 62 - 60 68 - 61
7 73 71 - 73 77 - 76 - 79
8 80 - 80 89 - 83 86
9 97 91 99
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 80 - 80 60 40
1 01 91 - 21 - 31 - 71 51 - 31 - 61
2 32 62 - 02 - 52 42 - 22
3 73 83 - 73 23
4 24 - 04
5 55 25 - 05 - 35 15
6 76 - 06 - 56 - 86
7 27 - 97 27 - 77
8 68 - 08 - 08 - 18 - 18 - 28 - 58 58 - 68
9 69 - 19 - 69 39 - 59 - 89 79 - 99

Xổ số miền Trung ngày 30-04-2022

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 30-04-2022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
04
73
64
G7
714
671
708
G6
0557
8443
5278
5929
4236
9223
2916
4563
0372
G5
2599
0238
8161
G4
81382
07562
00059
29077
59133
40638
14288
32559
74219
28593
77312
34299
34853
56450
03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839
G3
38606
91778
24304
83804
55743
67713
G2
61867
31054
55628
G1
26096
40819
84918
ĐB
775659
599053
025388
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 06 - 04 04 - 04 03 - 00 - 08
1 14 19 - 12 - 19 18 - 13 - 16
2 29 - 23 28
3 33 - 38 38 - 36 39
4 43 43 - 46
5 59 - 57 - 59 53 - 50 - 53 - 54 - 59
6 67 - 62 67 - 61 - 62 - 63 - 64
7 78 - 77 - 78 71 - 73 72
8 82 - 88 88 - 81
9 96 - 99 93 - 99
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 50 00
1 71 81 - 61
2 82 - 62 12 62 - 72
3 33 - 43 53 - 23 - 53 - 73 - 93 43 - 03 - 13 - 63
4 14 - 04 54 - 04 - 04 64
5
6 96 - 06 36 46 - 16
7 67 - 57 - 77 67
8 78 - 38 - 78 - 88 38 88 - 08 - 18 - 28
9 59 - 59 - 99 19 - 19 - 29 - 59 - 99 39

Xổ số miền Trung ngày 23-04-2022

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 23-04-2022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
67
46
83
G7
474
474
101
G6
4777
6563
2754
3834
1159
2709
5826
7858
2430
G5
7762
7911
8248
G4
07135
77362
64609
38704
15642
13835
22550
36468
20768
76576
22285
11690
86350
67568
49023
03213
11170
29968
37466
47104
09119
G3
90197
68701
44557
29002
67084
57166
G2
28515
98634
95806
G1
14507
60680
18471
ĐB
057488
804560
804668
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 07 - 01 - 04 - 09 02 - 09 06 - 01 - 04
1 15 11 13 - 19
2 23 - 26
3 35 - 35 34 - 34 30
4 42 46 48
5 50 - 54 57 - 50 - 59 58
6 62 - 62 - 63 - 67 60 - 68 - 68 - 68 68 - 66 - 66 - 68
7 77 - 74 76 - 74 71 - 70
8 88 80 - 85 84 - 83
9 97 90
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 50 60 - 50 - 80 - 90 70 - 30
1 01 11 71 - 01
2 62 - 42 - 62 02
3 63 23 - 13 - 83
4 04 - 54 - 74 34 - 34 - 74 84 - 04
5 15 - 35 - 35 85
6 76 - 46 06 - 26 - 66 - 66
7 07 - 67 - 77 - 97 57
8 88 68 - 68 - 68 68 - 48 - 58 - 68
9 09 59 - 09 19
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Quảng Cáo Google Adwords