Quảng Cáo Facebook

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 21-05-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 21-05-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
27
31
84
25
G7
840
506
768
550
G6
5638
5838
5916
2853
7874
0141
4252
5769
2999
3273
6210
2088
G5
8489
6564
9910
6348
G4
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
G3
02861
59808
01419
86178
15534
61150
91352
87756
G2
21393
82130
67872
43627
G1
19578
75375
41495
15253
ĐB
108098
078827
426566
048784
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 - 04 - 09 06
1 15 - 16 - 17 19 - 14 10 10
2 27 27 28 27 - 25
3 38 - 38 30 - 31 34
4 40 43 - 41 41 - 40 48
5 50 - 53 50 - 52 53 - 50 - 52 - 53 - 56 - 57
6 61 - 60 - 64 64 66 - 60 - 66 - 68 - 68 - 69 60
7 78 75 - 74 - 78 72 - 79 73
8 89 82 - 85 84 84 - 80 - 80 - 87 - 88 - 88
9 98 - 93 - 97 96 - 94 95 - 99
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 60 - 40 30 - 50 50 - 10 - 40 - 60 80 - 10 - 50 - 60 - 80
1 61 41 - 31 41
2 82 72 - 52 52
3 93 43 - 53 53 - 53 - 73
4 04 - 64 94 - 14 - 64 - 74 34 - 84 84
5 15 75 - 85 95 25
6 16 96 - 06 66 - 66 56
7 97 - 17 - 27 27 27 - 57 - 87
8 98 - 08 - 38 - 38 - 78 78 28 - 68 - 68 88 - 48 - 88
9 09 - 89 19 79 - 69 - 99

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 14-05-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 14-05-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
99
03
38
G7
912
348
330
753
G6
5354
9472
6469
7381
9015
3846
6179
3117
1309
0305
9532
2559
G5
3599
7501
2198
4568
G4
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
G3
43553
21931
77239
76525
25252
48798
65261
46747
G2
32729
54263
72733
74038
G1
75796
72760
05230
55344
ĐB
275361
735904
765353
025549
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 - 01 - 07 04 - 01 09 - 03 05
1 13 - 12 12 - 15 17
2 29 25 25
3 31 39 - 37 30 - 30 - 33 38 - 32 - 38
4 48 - 48 45 - 46 - 48 - 48 49 - 44 - 47
5 53 - 50 - 54 53 - 52 - 52 - 55 50 - 50 - 53 - 57 - 59
6 61 - 69 60 - 63 - 64 67 - 62 61 - 68
7 72 78 - 79
8 80 82 - 81 87 89 - 82
9 96 - 99 97 - 99 98 - 98 92 - 91
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 80 - 50 60 30 - 30 50 - 50
1 61 - 01 - 31 01 - 81 61 - 91
2 72 - 12 82 - 12 52 - 52 - 62 92 - 32 - 82
3 53 - 13 63 53 - 03 - 33 53
4 54 04 - 64 44
5 25 - 15 - 45 25 - 55 05
6 96 46
7 07 - 07 37 - 97 67 - 17 - 87 47 - 57
8 48 - 48 48 - 48 98 - 78 - 98 38 - 38 - 68
9 29 - 69 - 99 39 - 99 79 - 09 49 - 59 - 89

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 07-05-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 07-05-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
88
37
55
67
G7
938
579
324
743
G6
1223
5222
5091
0291
2494
0436
8211
9624
0520
2977
1851
6194
G5
8838
1262
0621
0876
G4
42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745
19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
G3
74339
42307
95305
48143
31251
92604
52102
03279
G2
67180
31020
18012
77802
G1
33313
43284
91609
21602
ĐB
774344
812742
827262
011646
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 05 - 09 - 09 09 - 01 - 01 - 04 - 04 - 07 02 - 02 - 02
1 13 12 12 - 11 13 - 19
2 25 - 22 - 23 20 - 24 27 - 20 - 21 - 24 - 24 20 - 26
3 39 - 37 - 38 - 38 36 - 37 30
4 44 - 43 - 45 - 47 42 - 42 - 43 43 46 - 40 - 43
5 56 52 51 - 50 - 55 51
6 67 62 62 63 - 67
7 79 79 - 76 - 77
8 80 - 88 84
9 91 90 - 91 - 94 94
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 80 20 - 90 50 - 20 20 - 30 - 40
1 91 91 51 - 01 - 01 - 11 - 21 51
2 22 42 - 12 - 42 - 52 - 62 62 - 12 02 - 02 - 02
3 13 - 23 - 43 43 43 13 - 43 - 63
4 44 84 - 24 - 94 04 - 04 - 24 - 24 94
5 25 - 45 05 55
6 56 36 46 - 26 - 76
7 07 - 37 - 47 - 67 37 07 - 27 77 - 67
8 38 - 38 - 88
9 39 09 - 09 - 79 09 79 - 19

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 30-04-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 30-04-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
90
38
27
17
G7
005
549
602
086
G6
5590
3844
5710
2314
4134
0421
4804
3274
2226
8731
2375
9261
G5
7246
8914
7708
4523
G4
60968
56064
19390
75936
38270
07563
12341
57412
78267
47407
75172
13521
60225
53016
09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541
98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768
G3
54631
20615
23533
38007
84001
76822
24021
24302
G2
12955
76106
92318
36684
G1
71206
14904
67049
50957
ĐB
981317
410244
198358
755883
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 - 05 04 - 06 - 07 - 07 01 - 00 - 02 - 03 - 04 - 08 02 - 01 - 02 - 05 - 06
1 17 - 10 - 15 12 - 14 - 14 - 16 18 17
2 21 - 21 - 25 22 - 26 - 27 21 - 23
3 31 - 36 33 - 34 - 38 31
4 41 - 44 - 46 44 - 49 49 - 41 - 43 45
5 55 58 57 - 58
6 68 - 63 - 64 67 68 - 61
7 70 72 73 - 74 - 75 75
8 83 - 84 - 86
9 90 - 90 - 90 95
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 90 - 10 - 70 - 90 - 90 00
1 31 - 41 21 - 21 01 - 41 21 - 01 - 31 - 61
2 12 - 72 22 - 02 02 - 02
3 63 33 03 - 43 - 73 83 - 23
4 64 - 44 44 - 04 - 14 - 14 - 34 04 - 74 84
5 55 - 05 - 15 25 95 - 75 45 - 05 - 75
6 06 - 36 - 46 06 - 16 26 06 - 86
7 17 07 - 07 - 67 27 57 - 17
8 68 38 58 - 08 - 18 58 - 68
9 49 49

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 23-04-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 23-04-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
98
08
93
G7
606
522
394
G6
6117
8832
4303
5707
6436
5878
4812
3273
6880
G5
7012
3357
2053
G4
23806
91009
01740
61747
85262
13726
50246
77312
43515
79916
13257
40754
59869
72936
42806
87202
57917
65066
82009
16130
66461
G3
33041
09562
84410
49573
29196
40081
G2
39088
41314
49798
G1
96922
60594
75144
ĐB
733438
934806
459149
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 - 03 - 06 - 09 06 - 07 - 08 06 - 02 - 09 - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 12 - 17 14 - 10 - 12 - 15 - 16 17 - 12
2 22 - 26 22
3 38 - 32 36 - 36 30
4 41 - 40 - 46 - 47 49 - 44
5 57 - 54 - 57 53
6 62 - 62 69 66 - 61
7 73 - 78 73
8 88 81 - 80
9 98 94 98 - 93 - 94 - 96
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 40 10 30 - 80 - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 41 81 - 61
2 22 - 12 - 32 - 62 - 62 12 - 22 02 - 12
3 03 73 53 - 73 - 93
4 94 - 14 - 54 44 - 94
5 15
6 06 - 06 - 26 - 46 06 - 16 - 36 - 36 96 - 06 - 66
7 47 - 17 57 - 07 - 57 17
8 38 - 88 - 98 78 - 08 98
9 09 69 49 - 09
Xem thêm

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

- XSMN Thứ 2: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài TP Hồ Chí MinhĐồng Tháp  Cà Mau

- XSMN Thứ 3: quay số mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài Bến TreVũng Tàu  Bạc Liêu

- XSMN Thứ 4: phát hành trực tiếp xổ số đài 3 đài Đồng NaiCần Thơ và Sóc Trăng

- XSMN Thứ 5: phát hành và quay trực tiếp xổ số đài 3 đài Tây NinhAn Giang và Bình Thuận

- XSMN Thứ 6: quay trực tiếp xổ số đài 3 đài  Vĩnh LongBình Dương và Trà Vinh

- XSMN Thứ 7: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 4 đài TP Hồ Chí MinhLong AnBình Phước và Hậu Giang

- XSMN Chủ Nhật:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Tiền GiangKiên Giang và Đà Lạt Lâm Đồng phát hành.

Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

 

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

 

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

- Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Xem lịch hôm nay

Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 05 Năm 2022

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Quảng Cáo Google Adwords